Tolliteenused

TOLLITEENUSED

Tollivormistus on vajalik kaupade importimisel või eksportimisel väljaspool Euroopa Liitu. 24Express korraldab tollivormistuse nii kohapeal kui ka välismaal.

24Express poolt pakutavad tolliagentuuri teenused:

  • Impordi tollivormistus
  • Ekspordi tollivormistus
  • Transiitvedude garanteerimine (printsipaali teenus)
  • Kauba vabasse ringlusse lubamine käibemaksuvabastusega teise liikmesriiki toimetamiseks
  • Kirjalike tollideklaratsioonide koostamine ning esitamine tollile.
  • Olenevalt tolliprotseduurist vajadusel abistame majandusliku mõjuga tolliprotseduuride lubade taotlemisel ning vajaliku tagatise esitamisel tollile.

KÜSI HINNAPAKKUMIST